Samochody z wtryskiem i katalizatorem – LC01

LPG, w stanie ciekłym , wypływa ze zbiornika poprzez wielozawór ( który poprzez zewnętrzne gniazdo wlewu służy także do tankowania LPG ) i skierowane zostaje do komory silnika przez przewód, na którym umieszczony jest elektrozawór LPG, umożliwiający przepływ gazu tylko przy silniku pracującym i przełączniku ustawionym w pozycji “GAZ”. Komora silnika zawiera reduktor, gdzie następuje redukcja ciśnienia LPG i jego zamiana z cieczy w gaz. Z reduktora LPG przechodzi do mieszalnika powietrze / paliwo , który umieszczony w przewodzie zasysania, reguluje przepływ gazu proporcjonalnie do zapotrzebowania silnika. Mieszanka powietrze / paliwo jest utrzymywana w stałym stosunku stechiometrycznym poprzez komputer sterujący(LC 01, LCS, LES, LC04), aktywowanym przez sygnał pochodzący z sondy LAMBDA. Komputer na podstawie sygnałów z wybranych czujników samochodu i wewnętrznego programu, steruje ilością gazu zapewniając optymalne właściwości jezdne, niskie zużycie paliwa oraz emisje spalin.

Liniowy aktualizator elektromechaniczny (silniczek krokowy), kontrolowany przez komputer, stale reguluje przepływ gazu do silnika, gwarantując w ten sposób optymalną karburację podczas jazdy, pobierania paliwa i jego spalania.

Oprócz innych funkcji komputer umożliwia uruchomienie samochodu zawsze przy użyciu benzyny z automatycznym przejściem na gaz i za pomocą przełącznika / wskaźnika pozwala użytkownikowi w dowolnym momencie wybrać żądane paliwo, wyświetlając aktualny poziom LPG w zbiorniku.

Podczas działania “na gaz” elektroniczny emulator (lub obwód odcinający wtrysk) odcina dopływ benzyny do silnika, zaś podczas działania “na benzynę” dopływ LPG do silnika jest przerywany za pomocą elektrozaworów LPG.

(System kontrolny LAMBDA CONTROL jest elektronicznym systemem samonastawnym stosowanym do kontroli dostarczania gazu ( LPG lub metan ) w pojazdach wyposażonych w sondę LAMBDA i katalizator; nie wymaga ręcznego regulowania i posiada zdolność automatycznego dostosowania się do różnych warunków zewnętrznych oraz sposobu użytkowania pojazdu zapewniając odpowiednią mieszankę stechiometryczną gazu i powietrza.)

System składa się z następujących elementów :

REDUKTOR

 

Reduktor zaopatruje system w gaz o odpowiednim ciśnieniu i kontroluje je. Włączony jest w obieg układu chłodzenia cieczą, Dzięki czemu po podgrzaniu ciekły gaz przechodzi w stan lotny.

 

KOMPUTER

 

Komputer, w celu najlepszej integracji systemu gazowego z układem benzynowym przetwarza sygnały pochodzące z sondy LAMBDA, obrotów silnika, sensora TPS wskazującego pozycje przepustnicy.

 

Sonda LAMBDA umieszczona w układzie wydechowym daje informacje o ilości tlenu w spalinach, informacje te w formie napięcia są nieustannie analizowane przez komputer, który to decyduje o otwarciu bądź zamknięciu silniczka krokowego odpowiednio zmieniając przepływ gazu aż do momentu kiedy mieszanka gazowo powietrzna jest stechiometryczna.

ELEKTROMECHANICZNY AKTUALIZATOR LINEARNY(silniczek krokowy)

Urządzenie umożliwiające działanie silnika przy ustalonym poziomie przepływu gazu poprzez stopniowe kontrolowanie przez komputer, tak aby umożliwić utrzymanie mieszanki stechiometrycznej powietrza/ paliwa podczas wszystkich prędkości silnika.

PRZEŁĄCZNIK/ WSKAŹNIK LC

Moduł sterowania elektronicznego, którego głównymi funkcjami są:

  • wybór gaz / paliwo w 2 pozycjach i 2 diodowy ( świetlny ) wskaźnik aktualnie używanego paliwa;
  • wyświetlanie poziomu gazu w zbiorniku ( 5 świecących diod ).
  • Informowanie o błędach systemu gazowego

ELEKTRONICZNE EMULATORY / OBWÓD ODCINANIA WTRYSKU

 

Emulatory to urządzenia , które podczas działania “na gaz” odcinają dopływ benzyny w pojazdach z elektronicznym wtryskiem oraz przetwarzają sygnały pochodzące z wtryskiwaczy i innych sensorów. Modele emulatorów są opracowywane dla każdego pojazdu z osobna i są zróżnicowane w zależności od rodzaju wtrysku zastosowanego w danym pojeździe.

 

.

ELEKTROZAWÓR LPG

 

Urządzenie to znajduje się pomiędzy zbiornikiem a reduktorem i odcina dopływ LPG podczas działania pojazdu “na benzynę” i przy zgaszonym silniku. Dostępne w standardowej i powiększonej wersji, wyposażone w wymienny filtr zatrzymujący wszystkie ewentualne zanieczyszczenia mogące występować w LPG.

 

MIESZALNIK POWIETRZE / PALIWO

 

Urządzenie mechaniczne, które opierając się na zasadzie zwężki Venturiego, zapewnia odpowiednie mieszanie powietrza/paliwa w warunkach stacjonarnych lub dynamicznych.

Odpowiedz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>