Stacje LPG w Europie

Stacje LPG w Europie

 

Dla wszystkich podróżujących przedstawiamy informacje na temat stacji LPG w Europie.

 

 

Końcówki stosowane w na stacjach LPG w Europie

Wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem Holandii, części Niemiec i Francji, korzystają z przyłączy włoskich, takich, jakie stosuje się w Polsce. Tak więc nie ma problemu z napełnianiem samochodów gazem płynnym. W przypadku końcówki typu holenderskiego, można zaopatrzyć się w adaptator, który pozwala na napełnianie zbiorników z dystrybutorów z końcówka typu holenderskiego. Według informacji, w taki adaptator można się zaopatrzyć w niektórych stacjach autogazu. Również stacje posiadające dystrybutory z końcówką holenderską posiadają taki adaptator pozwalający na tankowanie gazu do zbiorników posiadających przyłącze typu włoskiego.

Coraz większym problemem dla państw członkowskich Unii Europejskiej staje się fakt posiadania różnych przyłączy do tankowania pojazdów. Problemem tym zajęła się także Europejska Organizacja Gazu Płynnego (AEGPL) w ramach której powołano specjalną komisję zajmującą się tym problemem. Eksperci uzgodnili, że będzie nowy typ przyłącza – jednakowy we wszystkich krajach Unii. Ze względu na brak zgody Włoch na wspólne przyłącze (wszystkie kraje przyjmują nowe rozwiązanie), uzgodniono, że we Włoszech przyłącze będzie składało się z dwóch członów. Umożliwi to tankowanie pojazdów wyposażonych zarówno w końcówki typu włoskiego jak i w nowe końcówki europejskie.

 

 Źródło: http://www.autogaz.webd.pl

Odpowiedz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>